Liceum i technikum w Piotrkowie

I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego. Ta najstarsza ze wszystkich szkół ponadgimnazjalnych w Piotrkowie Trybunalskim, ma ścisły związek z przybyłymi tutaj w XVII wieku zakonami jezuitów i pijarów. Placówka obecnie mieści się przy al. Kopernika 1, a jej dyrektorem jest Henryk Michalski. Szkoła oferuje naukę w klasach o profilu matematyczno-fizycznym, matematyczno-informatycznym, biologiczno-chemicznym, humanistycznym, a także humanistyczno-geograficznym. W placówce działają ponadto: szkolne muzeum oraz różnego rodzaju kółka zainteresowań: literackie, teatralne, ekologiczne, filmowe oraz miłośników astronomii.

III Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego. Znajdujące się przy al. Armii Krajowej 17, piotrkowskie liceum nr.3 oferuje naukę w klasach z rozszerzonym programem nauczania. Dotyczy to między innymi takich przedmiotów jak: język polski, historia, matematyka, informatyka, biologia, chemia oraz wybranego przez ucznia języka obcego. Niewątpliwymi zaletami tej placówki są: niezmienny od lat wysoki poziom nauczania, odpowiednio wykwalifikowana kadra nauczycielska oraz stosowanie nowoczesnych rozwiązań w szkolnictwie (np. platforma e-learningowa). Dodatkowo liceum oferuje również szeroką ofertę zajęć pozalekcyjnych.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. ks. Popiełuszki. Placówka ta nastawiona jest głównie na kształcenie swoich uczniów w technikach zawodowych. Oferta obejmuje między innymi naukę w technikum gastronomiczno-usługowym (organizacja usług gastronomicznych oraz hotelarsko-turystycznych) oraz w technikum technologii żywności (przetwórstwo mięsa i produkcja piekarsko-ciastkarska).

Technikum Mechaniczno-Elektryczne w Piotrkowie Trybunalskim. Dzięki nauce w tym 4-letnim piotrkowskim technikum, uczniowie mają szansę zdobywać praktyczną i teoretyczną wiedzę, będącą doskonałym przygotowaniem do pracy w takich zawodach jak technik elektronik, elektryk, informatyk czy mechatronik. Szkoła stawia głównie na przedmioty ścisłe i techniczne, mając na uwadze prawidłowe przygotowanie absolwentów do nauki na studiach (np. na piotrkowskich uczelniach wyższych). Ukończenie tej szkoły daje bowiem możliwość przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz uzyskania stosownego unijnego certyfikatu.